Sensei Lindsey, Michelle en Leonieke alle drie geslaagd voor Eerste Hulp bij Sportongevallen. De tweedaagse cursus werd georganiseerd door de Vereniging Sport Utrecht en was erg interessant en leerzaam. Het is specifiek sportgerelateerd, dus absoluut een meerwaarde voor ons in de Dojo. En nu hopen dat ze het zo min mogelijk hoeven toe te passen. Gefeliciteerd dames.