Via deze weg wensen wij jullie een fijne voorjaarsvakantie toe. Rustgoed uit, zodat je weer fris kunt beginnen na de vakantie. De lessenbeginnen weer vanaf 7 maart.

In vakanties zijn wij minder goed bereikbaar. Voor spoedvragen gebruik het woordje SPOED in het onderwerp.

Karate Team Utrecht