FAQ – Veel gestelde vragen

Wat is de KBN?


KBN staat voor Karate-do Bond Nederland. De KBN is een landelijke organisatie voor alle aangesloten Karatescholen en individuele leden. De KBN is de enige door de NOC*NSF erkende Karatebond in Nederland. De Bond is daarmee ook aangesloten bij de Europese Karate Federatie (EKF) en de Wereld Karate Federatie (WKF). De KBN stuurt topsporters uit naar Europese en Wereldkampioenschappen, organiseert Karatedagen en landelijke DAN examens. Onze Karateschool is aangesloten bij de Karate-do Bond Nederland en daarmee ook bij de NOC*NSF. Wanneer je deel wil nemen aan wedstrijden, externe stages, zwarte band examen doen en of Karatedagen dan heb je een lidmaatschap bij de bond nodig. Hier kun je meer informatie erover vinden.

Wanneer mag ik meedoen aan een examen?


Tweemaal per jaar worden er Kyu-graad examens georganiseerd door de Karateschool. Voorafgaand het examen wordt er door de trainer(s) uitnodigingen verspreid aan degene die klaar zijn voor het examen. De examens worden afgenomen tot en met de bruine band (kyugraad 1) in onze eigen Dojo.

Wanneer je examen wilt doen voor een Dangraad (zwarte band) dan doe je hiervoor geen club examen, maar een landelijk examen bij de Karate-do Bond Nederland (KBN). Houdt er rekening mee dat je hiervoor lid moet zijn van de bond.

Hoe werkt een proefles?


Vijf minuten voordat de les begint openen we de deuren. Geef even bij de docent aan dat je een afspraak gemaakt heb om een proefles te komen volgen. Tijdens de proefles mag er een ouder/verzorger blijven kijken. De proefles kan het best gevolgd worden in sport/gymkleding. We trainen op blote voeten. Na de proefles krijg je een kaartje met informatie mee naar huis. Eén proefles volgen bij ons is gratis en vrijblijvend. Een eventuele tweede proefles kan aangevraagd worden voor € 7,50.

 

Hoe meld ik mijzelf aan voor een proefles?


Wanneer je een proefles wil volgen dan kun je jezelf hiervoor aanmelden via ons proeflesformulier. Samen stemmen we een geschikte datum af en vervolgens wordt de docent op de hoogte gebracht van je komst.

Je kunt hier een proefles aanvragen

Hoe gaat de betaling voor de lessen?


Wanneer je lid wordt van onze Karate en/of Boksfitschool, dan zijn er eenmalige inschrijfkosten. De contributie betalingen gaan via een automatische incasso. De incasseringen vinden vier keer per jaar plaats (dus per kwartaal). Dit gebeurd op 27 maart, 27 juni, 27 september en 27 december. Noteer dit alvast in je agenda, zodat je rekening kunt houden met voldoende saldo op de rekening.

Werken jullie met U-pas en of andere fondsen?


Iedereen met een U-pas, kan bij ons terecht. Afhankelijk van je tegoed bij de U-pas organisatie betaal je wel of niet een eigen bijdrage. Graag jaarlijks je U-pas appen/mailen en met ons overleggen over het te besteden tegoed en de eigen bijdrage. Ook werken wij samen met het jeugdsportfonds en stichting leergeld. Wil je hiervan gebruik maken, overleg dit dan met ons.

Doen jullie ook mee aan wedstrijden?


Voor leerlingen die de uitdaging zoeken binnen wedstrijdkarate is hier gelegenheid voor. We hebben speciale U-next trainingen gericht op wedstrijd karate en specifieke wedstrijdtrainingen. Binnen ons team zijn er mensen regionaal, landelijk en internationaal actief. Niet iedereen wil meedoen aan wedstrijden en dit is zeker ook niet verplicht.

Hoe kan ik mij uitschrijven?


Bij het beëindigen van de lidmaatschap is er een opzegging nodig. Dit kan doormiddel van het invullen van een uitschrijfformulier. Uitschrijven moet minimaal een maand voor de start van het nieuwe kwartaal gebeuren. Bijvoorbeeld januari, februari en maart: dan kan er opgezegd worden in Januari en Februari. Gebeurd dit niet, dan is er automatisch een betalingsverlenging voor het volgend kwartaal. Dit geld ook voor wanneer je een dag minder in de week gaat trainen. Dit geef je ook minimaal één maand voor het nieuwe kwartaal aan. Let er dus op dat je dit op tijd doet! Een uitschrijfformulier kun je onderaan de website vinden.